Assembly Officers

The next General Assembly meets in the Albert Hall, Nottingham from 6 to 9 July 2018

General Secretary: The Revd John Proctor
Moderators of General Assembly: The Revd Kevin Watson and Mr Alan Yates
Moderators-elect: The Revd Nigel Uden and Mr Derek Estill
Immediate-past moderators: The Revd David Grosch-Miller and Mr John Ellis
Clerk of General Assembly: The Revd Michael Hopkins
Honorary Treasurer: Mr Ian Hardie
Convenor, Assembly arrangements committee: The Revd James Breslin

Youth Assembly officers 

Youth Assembly Moderator: Mr Dan Morrell
Youth Assembly Moderator-elect: Ms Hannah Jones

Former Moderators of General Assembly

The Revd Dr W John F Huxtable * 1972-1973
The Revd Dr Kenneth Slack * 1973-1974
The Revd Arthur L Macarthur * 1974-1975
The Revd Dr George B Caird * 1975-1976
The Revd Richard Hall * 1976-1977
The Revd John Edward Young * 1977-1978
The Rt Revd Dr J E Lesslie Newbigin * 1978-1979
The Revd Dr Robert O Latham * 1979-1980
The Revd John Johansen-Berg 1980-1981
The Revd Martin H Cressey * 1981-1982
The Revd Alasdair J G Walker * 1983-1984
The Revd Dr Philip Morgan * 1984-1985
The Revd David H Dale * 1985-1986
Mr Ray A Heritage * 1986-1987
The Revd C Cyril Franks * 1987-1988
The Revd Edmund A Banyard 1988-1989
The Revd C Keith Forecast * 1989-1990
The Revd Graham J Cook 1990-1991
The Revd Malcolm G Hanson 1991-1992
Mrs Ruth K Clarke 1992-1993
The Revd Donald Hilton * 1993-1994
The Revd Dr R Jack McKelvey 1994-1995
The Revd John P Reardon 1995-1996
The Revd Professor David Thompson 1996-1997
The Revd David Jenkins 1997-1998
Mrs Wilma C Frew 1998-1999
The Revd Peter E McIntosh 1999-2000
The Revd William W Mahood 2000-2001
The Revd Elizabeth A Welch 2001-2002
The Revd John D Waller 2002-2003
The Revd D Alasdair Pratt 2003-2004
The Revd Sheila R Maxey 2004-2005
The Revd Dr David R Peel 2005-2006
The Revd Elizabeth J Caswell 2006-2007
The Revd Dr Stephen C Orchard 2007-2008
The Revd John M Marsh 2008-2010
The Revd Dr Kirsty E Thorpe 2010-2012
Mrs Val Morrison 2010-2013
The Revd Dr Michael N Jagessar 2012-2014
The Revd David Grosch-Miller 2014-2016
Mr John G Ellis 2013-2016

* deceased